Daloc

En säkerhetsdörr är det bästa sättet att skydda sig för varken bra lås eller larm avskräcker tjuven. Oftast är det dörrbladet och den gamla träkarmen som är de svaga punkterna. Med en bra skruvmejsel handlar det normalt om sekunder för att ta sig in genom en traditionell dörr och innan någon har hunnit reagera på larmet har tjuven redan lämnat lägenheten med stöldgodset. Daloc Säkerhetsdörr håller inte bara inbrottstjuven borta. Vid brand kan den rädda liv och egendom då den är provad och typgodkänd både mot brand och den giftiga röken.

 

Klicka här för att se Dalocs dörrkatalog.