TanumsFönster

TanumsFönster levererar standardprodukter med U-värde 1,0 W/m2K. Produkterna är även P-märkta och har många års rötskyddsgaranti tack vare djupimpregnering enligt NTR-B.

 

Klicka här för att läsa Tanumsfönsters broschyr.