Tack för att du använder Västerviks Fönster och Dörrtjänsts webbplats. Vi vill genom våra Användarvillkor upplysa dig om våra regler för webbplatsen.

Dessa villkor (nedan kallade Användarvillkor) gäller för webbplatser som tillhandahålls av Västerviks Fönster och Dörrtjänst.

Genom att gå in på Västerviks Fönster och Dörrtjänsts webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen godkänner du Användarvillkoren.

Västerviks Fönster och Dörrtjänst förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor. Västerviks Fönster och Dörrtjänst förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatserna liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av dem.

Tillgänglighet

De produkter och tjänster som tillhandahålls via webbplatsen är inte tillgängliga för alla personer på alla platser. Västerviks Fönster och Dörrtjänst tillhandahåller inte produkter och tjänster till personer om Västerviks Fönster och Dörrtjänst anser – utan att behöva visa någon orsak för detta – att tillhandahållandet kan strida mot lagstiftning eller liknande reglering.

Din rätt att använda information på webbplatsen

Allt material som Västerviks Fönster och Dörrtjänst har lagt ut på webbplatserna skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Det betyder bl.a. återgivande och mångfaldigande av material eller delar därav – utöver nedladdning för ditt privata bruk i icke – kommersiellt syfte – förutsätter skriftligt samtycke av Västerviks Fönster och Dörrtjänst.

De varumärken eller andra kännetecken som Västerviks Fönster och Dörrtjänst äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Västerviks Fönster och Dörrtjänst. Västerviks Fönster och Dörrtjänst varumärken, kännetecken eller firma får inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en ”felaktig” träff, t.ex. i s.k. meta-taggar eller annan dold text.

Länkar till och från våra webbplatser

Västerviks Fönster och Dörrtjänst ansvarar inte i något fall för länkar från Västerviks Fönster och Dörrtjänst webbplats till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Du bär risken för användning av sådana webbplatser.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, d.v.s. länkar som flyttar läsaren till Västerviks Fönster och Dörrtjänsts webbplatser.

Det krävs skriftligt tillstånd från Västerviks Fönster och Dörrtjänst för att få göra integrerade länkar, d.v.s. länkar som hämtar och visar eller framför material från Västerviks Fönster och Dörrtjänsts webbsidor.

Begränsning av ansvar

Allt material som finns tillgängligt via Västerviks Fönster och Dörrtjänsts webbplatser är – om inte annat uttryckligen framgår – avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det kan också finnas en risk att informationen innehåller felskrivningar och tekniska brister. Det är upp till dig själv att värdera lämpligheten av att använda den information som förmedlas på webbplatserna.

Även om Västerviks Fönster och Dörrtjänst alltid bemödar sig att hålla webbplatserna fria från virus kan Västerviks Fönster och Dörrtjänst inte garantera att de är virusfria. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information eller dokumentation.

Västerviks Fönster och Dörrtjänst ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatserna.

Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.

Om du har frågor kring Västerviks Fönster och Dörrtjänsts Användarvillkor är du välkommen att kontakta oss:

Västerviks Fönster och Dörrtjänst
Kristinebergsgatan 27
593 61 Västervik

Tel: 0490-345 67