ROT-arbete

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du

  • äger och som du bor i eller har som fritidsbostad

eller

  • äger och som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

Några exempel på vad du kan få skattereduktion för är:

  • ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset
  • byte av dörrar
  • målning och byte av fönster eller fönsterbleck
  • montering av markiser

Källa: Skatteverket

Om du har några funderingar kring ROT-arbete är det bara att kontakta oss så hjälper vi er.