Målsättning

Västerviks Dörrtjänst AB skall bidrag till en bättre och säkrare arbetsmiljö såväl för sina egna medarbetare likaså underentreprenörer och allmänhet.

Västerviks Dörrtjänst AB:s verksamhetsområde är att byta dörrar, fönster, garageportar och altanbyggen med inglasning i allmänhet. Vi arbetar också ur miljösynpunkt vilket innebär att vi inte använder oss av miljöfarliga produkter.

Underentreprenad

Vi använder oss av underentreprenader som kan visa en väl upparbetad miljöplan

Skydd

Västerviks Dörrtjänst AB använder sig av lämpligt arbetsskydd på arbetsplatsen.

Avspärrning

Vid arbete på arbetsplats som ej är avstängd för allmänheten, ska den enskilde montören göra en tillfällig avspärrning av den egna arbetsytan tillsammans med arbetsledaren.

Avfall

Varje underentreprenör samordnar själva med bort transport av avfall.